Vorige pagina

Wat je als eerste moet doen hangt af van de omstandigheden waaronder het overlijden heeft plaatsgevonden. Is dit in een ziekenhuis, dan is er al een arts aanwezig die de doodsoorzaak kan vaststellen. Aangifte wordt gedaan in de gemeente in het buitenland waarin iemand is overleden. Daarna moeten er aangifte gedaan worden van overlijden in de gemeente waar de overledene het laatst woonde in Nederland.

Is dit buiten een ziekenhuis, waarschuw dan eerst een arts. Als het overlijden een gevolg is van een ongeluk of misdrijf, waarschuw dan ook de politie. Meestal zal het lichaam in beslag worden genomen voor onderzoek. Na dit onderzoek zal het lichaam worden vrijgegeven en kan het normale proces worden gevolgd. Vraag om kopieën van aangiftes/ proces verbaal bij een ongeluk of misdrijf. Hier kan later om gevraagd worden door andere instanties.

Heeft de overledene een reisverzekering en een uitvaartverzekering? Dan regelt de alarmcentrale van de verzekering dat het lichaam naar Nederland wordt overgebracht. De ambassade ondersteunt de alarmcentrale als dat nodig is. De reisverzekering dekt de kosten voor het vervoer naar Nederland.

Je kunt ook zelf contact opnemen met de Nederlandse ambassade. Regels en procedures rondom overlijden zijn in ieder land anders. De Nederlandse ambassade kan daarover uitleg geven of op een andere manier hulp bieden door bijvoorbeeld een tolk in te schakelen.

Voor meer informatie of hulp, neem gerust contact op.