Vorige pagina

Wat staat er in een verklaring van erfrecht?

In de verklaring van erfrecht staat:

  • wie er overleden is en wanneer
  • of de overledene gehuwd was en zo ja, in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden
  • wie de erfgenamen zijn, voor welke erfdelen en of zij de nalatenschap aanvaard hebben
  • of er aan bepaalde personen een vruchtgebruik (gebruiksrecht) is gegund met betrekking tot bepaalde specifieke zaken (denk bijvoorbeeld aan een woning)
  • of er sprake is van een wettelijke verdeling
  • wie het beheer en de afwikkeling van de nalatenschap op zich neemt (op basis van een volmacht)

Om een verklaring van erfrecht te maken heeft de notaris informatie en bewijsstukken nodig. De nabestaanden kunnen deze aanleveren. Zoals een overlijdensakte, gegevens van de erfgenamen, evt. een trouwboekje, kopieën van testamenten, samenlevingscontract, enz.

Wanneer heb je geen verklaring van erfrecht nodig?

De overheid heeft in 2012 samen met de Nederlandse Vereniging van Banken bepaald dat in bepaalde situaties geen verklaring van erfrecht nodig is. De voorwaarden hiervoor zijn:

  • Er is sprake van een langstlevende partner en eventueel kinderen
  • De overledene heeft geen testament opgesteld
  • Het totale saldo van alle bankrekeningen van de overledene lager is dan €100.000,-

Wat kost een verklaring van erfrecht?

De kosten van een verklaring van erfrecht hangt af van de notaris. De tarieven van notarissen zijn vrij. Het is daarom verstandig om de prijzen van verschillende notarissen te vragen.