Vorige pagina

Als een dierbare overlijdt, schudt je wereld op z’n grondvesten. Ineens resten er alleen nog maar herinneringen, is het leven opgedeeld in “ervoor” en “erna” en zal je een manier moeten vinden om met het verlies om te gaan. Omdat geen mens hetzelfde is, rouwt ook geen mens op dezelfde manier.

plotseling overlijden

Wanneer een dierbare zeer onverwachts overlijdt, kan het rouwproces gecompliceerd verlopen. Het is immers moeilijk om te bevatten dat iemand van het ene op het moment voor altijd weg is. Je hebt geen afscheid kunnen nemen, niet datgene kunnen zeggen wat nog gezegd moest worden, al was het maar een simpel “ik hou van jou”. In één klap is alles anders en moet je de rest van je leven verder zonder diegene van wie je zoveel houdt. Rouwverwerking na een plotseling overlijden verloopt dan ook vaak heel gecompliceerd. Juist door het plotselinge aspect van het verlies kan het rouwproces soms langer duren.

overlijden na ziekte

Mensen die een dierbare heel plotseling verliezen (bijvoorbeeld door een hartaanval of ongeluk), hebben vaak veel moeite met het feit dat zij nooit afscheid hebben kunnen nemen. Wanneer een van je naasten ongeneeslijk ziek blijkt te zijn, is de tijd om afscheid te nemen er wél. Een heel intense tijd, waarin de nodige tranen vloeien, maar veel mensen gelukkig ook nog samen kunnen lachen en mooie herinneringen ophalen. Dit wil echter niet zeggen, dat iemand die een dierbare verliest na een slopende ziekte het ‘gemakkelijker’ heeft dan iemand die kampt met een onverwachts gemis.

Een dierbare zien aftakelen is een van de moeilijkste ervaringen in een mensenleven. Het uiteindelijke overlijden van de geliefde wordt dan ook door veel mensen in eerste instantie ervaren als een opluchting, hoewel sommigen zich ook dáár schuldig over kunnen voelen. De opluchting betreft echter niet het overlijden zelf, maar het feit dat aan de uitputtingsslag van het sterfbed een einde is gekomen. Na deze eerste opluchting dringt het dan toch door dat niet alleen aan het lijden, maar ook aan het leven van een dierbare een einde is gekomen. Op dat moment begint het rouwproces ten volle.

overlijden na een misdrijf

Iemand verliezen is natuurlijk altijd moeilijk, maar de manier waarop een dierbare het leven laat, kan grote invloed hebben op het verloop van het rouwproces. Als we dan toch iemand moeten verliezen van wie we houden, laat het dan op een waardige manier zijn, zonder al te veel angst, pijn of leed. Bij moord of doodslag is van een zachte, waardige dood geen sprake. Ook het gegeven dat iemand moedwillig onze geliefde van het leven heeft beroofd, is voor nabestaanden moeilijk te verteren. Dit geldt zeker wanneer er sprake is van moord (het van het leven beroven met voorbedachten rade) in plaats van doodslag (waarbij iemand eveneens met opzet wordt omgebracht, maar dan in een impuls).

overlijden door zelfdoding

Wie een dierbare verliest door zelfdoding, heeft het vaak extra moeilijk met het verwerken van dit verlies. Meer nog dan bij andere oorzaken van de dood, zoals bijvoorbeeld ziekte of een ongeval, hebben de nabestaanden van de overledene maar al te vaak te kampen met schuldgevoelens. “Waarom heb ik het niet zien aankomen,” en “Hadden we iets kunnen doen om dit te voorkomen,” zijn twee voorbeelden van vragen waarmee de achterblijvers zichzelf soms vrijwel eindeloos kwellen. Rouwverwerking na zelfdoding is dan ook absoluut geen sinecure.

rouwverwerking

Bijna alle mensen die met de dood van een dierbare geconfronteerd worden, leren uiteindelijk om te gaan met dit verlies. Dat wil niet zeggen, dat de overledene vergeten wordt of dat men niet meer van hem of haar houdt! Een geliefde die gestorven is, zal altijd deel uit blijven maken van je leven, maar dat wil niet zeggen dat er daardoor geen ruimte meer mag zijn voor andere mensen en dingen. Na een overlijden past een nabestaande zich, zij het met vallen en opstaan, als het goed is aan aan de nieuwe werkelijkheid: het leven zonder de overledene om zich heen. Blijft het overlijden jaar na jaar op de voorgrond staan, dan is dat een teken dat het rouwproces niet of niet goed verloopt. Hulp bij rouwverwerking kan dan een uitkomst zijn.