Vorige pagina

Na een overlijden moet er heel wat geregeld worden. Praktische zaken zoals het opzeggen van abonnementen, maar ook de soms lastige erfbelasting en de zaken omtrent het erfrecht. Het begint allemaal met de vraag of er een testament is. 

erfenis en erfgenamen

Om de erfenis af te kunnen handelen, moet je eerst weten wie de erfgenamen zijn. Want de erfgenamen zijn verantwoordelijk voor de afwikkeling van de erfenis. In een testament worden erfgenamen aangewezen. Als er geen testament is dan wijst de wet de erfgenamen aan.

Hoe weet je of er een testament is?  Iedereen die ooit een testament heeft gemaakt staat bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag geregistreerd (Postbus 19398, 2500 CJ Den Haag). Bij het Centraal Testamentenregister kun je schriftelijk informeren bij welke notaris het testament is gemaakt. Je moet dan wel de overlijdensakte meesturen. Als je weet bij welke notaris het testament is, moet je bij hem een kopie van het testament opvragen. Als de overledene een testament heeft, moet de erfenis verdeeld worden zoals de overledene in zijn testament heeft aangegeven. 

 erfenis aanvaarden

Als erfgenaam moet je beslissen of je de erfenis wilt aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. In Nederland heb je drie maanden de tijd om een keuze te maken. Wanneer je de erfenis door alle erfgenamen wordt aanvaard betekent dit dat zowel de bezittingen als de schulden verantwoordelijkheid zijn van de erfgenamen. Indien de erfenis beneficiair wordt aanvaard, aanvaar je de erfenis ook met bezittingen en schulden. Echter een schuldeiser kan de schulden niet op de erfgenamen verhalen indien deze hoger zijn dan de totale erfenis. Tot slot kun je ook de erfenis verwerpen. Voor het beneficiair aanvaarden en verwerpen moet je een verklaring afleggen bij een arrondissementsrechtbank in Nederland. 

 beneficiair aanvaarden

Je zou beneficiaire aanvaarding kunnen zien als een middenweg tussen aanvaarding en verwerping. Je aanvaardt de erfenis en tegelijkertijd verwerp je de erfenis als mocht blijken dat er meer schulden dan bezittingen zijn. Je noemt dit ook wel aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Als er meer schulden dan bezittingen zijn, word je door een beneficiaire aanvaarding niet aansprakelijk gesteld voor de schulden. De schuldeisers moeten tevreden zijn met wat er aan bezittingen is. Wanneer één erfgenaam beneficiair aanvaardt, moet de hele erfenis beneficiair worden afgewikkeld. Als blijkt dat er toch meer bezittingen dan schulden zijn dan heb je dan ondanks de beneficiaire aanvaarding recht op een deel van de bezittingen. 

inboedel

De erfgenamen moeten de inboedel verdelen, of – als ze dat willen – verkopen. Soms levert dit problemen op. Sommige spullen hebben voor de erfgenamen een emotionele waarde. Ook vinden erfgenamen vaak dat zij terug moeten krijgen wat ze ooit aan de overledene cadeau hebben gedaan.

Om toch tot een goede verdeling te komen is het belangrijk om vooraf goede afspraken te maken waar iedereen achter staat. Je kunt bijvoorbeeld allemaal een lijst maken waar je op zet wat je graag zou willen hebben. Je zet de spullen die je het liefst wil bovenaan, en de rest onderaan. Als meerdere mensen hetzelfde willen, kun je kijken wie dat het hoogst op het lijstje heeft staan. Kom je er dan nog niet uit, dan kun je bijvoorbeeld loten.

Inboedelgoederen hebben niet allemaal dezelfde waarde. Daarom is het handig om aan alle spullen een waarde toe te kennen. De waarde van de spullen die je krijgt kun je dan in mindering brengen op je erfdeel. Zo voorkom je dat de een alle dure spullen krijgt, en de andere daardoor uiteindelijk minder uit de erfenis krijgt.