Vorige pagina

Facebook verwijderen na overlijden

 

De vraag “hoe kan ik Facebook verwijderen na overlijden” wordt vandaag de dag steeds vaker gesteld. Als een Facebook-gebruiker is overleden, zijn er drie mogelijkheden met het Facebook-profiel:

         - Verwijderen
         - Herdenkingsstatus geven 
         - Gewoon laten bestaan

Wil je het profiel na overlijden verwijderen of aanpassen? Dan moet je altijd een verzoek doen bij Facebook. Facebook geeft nooit inloggegevens of wachtwoorden aan nabestaanden om het account aan te passen of te deleten. Deze opdracht kan alleen worden ingediend door naaste familieleden. Op deze pagina staat het formulier, waarmee je opdracht kan geven om een account te verwijderen. Er moet tevens een officieel document worden meegestuurd, waaruit kan worden opgemaakt dat je daadwerkelijk een direct familielid bent.


Twitter verwijderen na overlijden

Een familielid of ander bevoegd persoon kan een overleden Twitter-gebruiker afmelden zodat het account dan wordt gedeactiveerd. Hiervoor moet je via een Engels formulier de onderstaande informatie sturen naar Twitter;

           De gebruikersnaam van de overleden twitteraar (bijvoorbeeld @gebruiker of twitter.com/gebruiker)
           De voor- en achternaam van overleden persoon
           Jouw relatie met de dode Twitter-gebruiker
           Jouw volledige naam en e-mailadres

Na het invullen van het formulier ontvang je een  email met verdere instructies. In een vervolgformulier met je extra documentatie aanleveren om het Twitter account te kunnen opzeggen. Je moet een kopie van de overlijdensakte en kopie van jouw identiteitsbewijs uploaden.

LinkedIn account verwijderen

Om een LinkedIn account te verwijderen, moet je een formulier invullen. In dit online proces moet je informatie aanleveren aan LinkedIn, dit gebeurd allemaal via een digitaal formulier.
Als het formulier volledig is ingevuld ontvang je van LinkedIn een email ter bevestiging van de ontvangen gegevens en het verzoek tot verwijdering. Na goedkeuring wordt het account afgesloten en het profiel verwijderd. Hierdoor komen alle gegevens te vervallen.

Google (Google+, Gmail en Youtube) verwijderen

Om gebruik te maken van de verschillende Google diensten moeten gebruikers ook een account aanmaken. Met 1 account kan ingelogd worden bij Google+, Youtube, Gmail en bijvoorbeeld Analytics. Meestal wordt hiervoor gebruik gemaakt van een Gmail-gebruikersnaam; de e-mail dienst van Google.

Als je broer, zus, vader, moeder, zoon of dochter dood gaat wil je waarschijnlijk de accounts stopzetten.Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Je kunt het account sluiten, de eventuele tegoeden van het account overdragen, gegevens ophalen uit het account of gewoon een melding van overlijden bij Google doen. Om een Google account van een overledene op te heffen, hanteert Google een zeer zorgvuldige procedure waarin je eerst een formulier moet invullen. Omdat Google erg veel belang hecht aan de privacy van de gebruiker, geeft men op voorhand geen garantie dat een account ook daadwerkelijk wordt opgeheven. Google kan geen wachtwoorden geven waarmee iemand anders kan inloggen op het account van een gebruiker.

Instagram account veranderen of opzeggen

Het account van een overleden Instagram-gebruiker kan worden verwijderd of een herdenkingsstatus krijgen als de nabestaanden melding doen van het overlijden. Dit gebeurt met een vergelijkbaar formulier als bij Facebook. Instagram kan je alleen toegang verlenen tot een account als ze kunnen verifiëren dat je de accounthouder bent. Familie of vrienden krijgen dus geen wachtwoorden of andere gegevens om zelf in te loggen op het account.

Ontbrekende wachtwoorden en codes

Na het overlijden kan er een probleem ontstaan als de wachtwoorden en codes van mobiele telefoons niet bekend zijn. Gelukkig is de informatie vaak nog toegangkelijk te maken, zelfs als de codes ontbreken. Ook kunnen abonnementen, lidmaatschappen en on-linediensten voor u worden opgezegd (www.digitalenazorg.nl).