Vorige pagina

Door te kiezen voor een uitvaartverzorger die het SKU keurmerk draagt, ben je verzekerd van deskundige, betrouwbare en transparante dienstverlening en mag je een uitvaart van hoge kwaliteit verwachten.    

Zes Zekerheden

De zes zekerheden van het Keurmerk Uitvaartzorg bieden duidelijkheid over de kwaliteit van Jade Uitvaart. Je kunt erop vertrouwen dat de dienstverlening van alle keurmerkhouders aan deze zes eisen voldoet. Jaarlijks toetst een onafhankelijke instelling of Jade Uitvaart nog aan de zes kwaliteitseisen van de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg voldoet:

  • Heldere afspraken over de uitvoering van de uitvaart zodat je niet voor verrassingen
    komt te staan.
  • Een transparante kostenbegroting van de uitvaart die schriftelijk vastgelegd wordt;
    ook wanneer deze later wijzigen.
  • Een goede organisatie van de uitvaart van het begin tot het einde, waarvan standaard een uitgebreid dossier samengesteld wordt.
  • Bekwaam en gekwalificeerd personeel.
  • Een doelmatige klachtenafhandeling, waarbij als er geen oplossing wordt gevonden de klacht in behandeling wordt genomen door de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen.
  • Een klanttevredenheidsonderzoek na iedere uitvaart.

Want alleen het beste is goed genoeg bij het verzorgen van een mooi en persoonlijk afscheid.