Vorige pagina
Register uitvaartverzorgster

Vanaf december 2018 mag Kitty Dekkers zich Register Uitvaartverzorgster noemen en is zij opgenomen in het Register voor Uitvaartverzorgers van Stichting Keurmerk Uitvaartzorg. Daar zijn we ontzettend trots op!

Nabestaanden en anderen betrokkenen bij een levenseinde zijn er graag zeker van dat een uitvaart goed wordt geregeld. Ze hechten hierbij veel waarde aan gekwalificeerd personeel. Om de vakbekwaamheid van de uitvaartverzorg(st)ers te borgen is het Register voor gecertificeerde Uitvaartverzorger in het leven geroepen.

Het Register is een onderdeel van de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg. Om in aanmerking te komen voor de titel Register Uitvaartverzorger (RU) moet de uitvaartverzorg(st)er aan strenge eisen voldoen. Daarvoor heeft de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg onderzoek gedaan bij Jade Uitvaart naar de kwaliteit en de klanttevredenheid.