Vorige pagina
Gecertificeerd Stervensbegeleider

Over het proces van sterven is in onze samenleving veel onbekendheid. De merendeel van de mensen overlijden op een “gewone” manier als gevolg van een ziekte.

In de media is veel aandacht voor euthanasie waardoor het beeld ontstaat dat de laatste levensfase gepaard gaat met ondragelijk en uitzichtloos lijden. Dit is een misverstand. Meestal verloopt het rustig. Toch weten we nauwelijks wat we kunnen verwachten of wat er gebeurt. Hierdoor kunnen er angstige gedachten ontstaan bij de stevende en bij de naasten.Door inzichtelijk te maken welke behoefte de stervenden heeft en inzicht te geven in de gelaagdheid van het stervensproces kunnen we bijdragen aan de kwaliteit van leven van hen die gaan sterven en aan hun naasten. Als gecertificeerd stervensbegeleider heeft Jade Uitvaart die kennis, wijsheid en ervaring in huis en kunnen wij helpen.

Het werk als uitvaartverzorger heeft veel raakvlakken met de het vak stervensbegeleider. In het oog houden van de behoeftes die er zijn en bewust zijn dat deze steeds kunnen veranderen. De nabestaanden bijstaan en zorgen dat ze gehoord en gezien worden.

Het stervensproces is zowel persoonlijk als universeel. Het belangrijkste is om er te zijn en open te staan voor de behoefte van de stervende (zonder oordeel).