Vorige pagina
Gecertificeerd Stervensbegeleider

Over het proces van sterven is in onze samenleving veel onbekendheid. De merendeel van de mensen overlijden op een “gewone” manier als gevolg van een ziekte. Als je hoort dat je nog maar kort te leven hebt, roept die meestal allerlei gevoelens, emoties en gedachten bij je op. Iedereen ervaart die weer anders. Alle gevoelens en emoties vragen om erkenning door jou. Er kunnen basale vragen ontstaan;

  • Welke lichamelijke klachten zullen er komen?
  • Wat gebeurt er in mijn lichaam?
  • Is er nog wat aan de pijn te doen?
  • Wat betekent dood voor mij?
  • Hoe wil ik sterven?

Levenseinde

In de media is veel aandacht voor euthanasie waardoor het beeld ontstaat dat de laatste levensfase gepaard gaat met ondragelijk en uitzichtloos lijden. Dit is een misverstand. Meestal verloopt het rustig. Toch weten we nauwelijks wat we kunnen verwachten of wat er gebeurt. Antwoorden vinden op alle vragen dragen bij aan je verwerkingsproces. Door inzichtelijk te maken welke behoefte je hebt en je inzicht te geven in de gelaagdheid van het stervensproces kan dit bijdragen aan de kwaliteit van je leven en aan dat van je naasten. Als gecertificeerd stervensbegeleider heeft Jade Uitvaart die kennis, wijsheid en ervaring in huis en kunnen wij je helpen.

Bijstaan en zorgen

Het stervensproces  kent naast het verdriet en de pijn ook positieve ervaringen. Je kunt het leven intenser gaan ervaren. Het werk als uitvaartverzorger heeft veel raakvlakken met de het vak stervensbegeleider. In het oog houden van de behoeftes die er zijn en bewust zijn dat deze steeds kunnen veranderen. De mensen om je heen bijstaan en zorgen dat ze gehoord en gezien worden.

 Het stervensproces is zowel persoonlijk als universeel. Het belangrijkste is om er te zijn en open te staan voor de behoefte van de stervende (zonder oordeel).