Vorige pagina
Coronavirus

Inmiddels hebben we in Nederland alweer enkele weken te maken met het Coronavirus. Dit heeft zijn weerslag op de gehele samenleving en daarmee ook op de uitvaartbranche.

Richtlijnen RIVM

Onze persoonlijke en warme werkwijze hebben wij aangepast met in achtneming van de richtlijnen van het RIVM. Hierdoor staan we fysiek op gepaste afstand maar werken we op dezelfde betrokken en persoonlijke manier om samen vorm te geven aan het afscheid.

De volgende extra maatregelen zijn ingesteld:
* De uitvaartplechtigheden en condoleancebezoeken mogen uit niet meer dan 30 personen bestaan.  Dit is exclusief medewerkers.
* Tevens dienen de aanwezigen een onderlinge afstand van 1,5 meter te houden.
* Om besmetting zo veel mogelijk te voorkomen wordt er geen koffie of thee geschonken in de koffiekamer.

Uitvaart regelen

Er is nog geen maatregel vanuit het RIVM dat uitvaartleiders niet thuis mogen komen om de uitvaart met nabestaanden te regelen. Wel wensen wij dit met een beperkt aantal personen te regelen en handhaven wij de afstand van 1.5 meter. 
Wij zullen er alles aan doen om binnen de richtlijnen en maatregelen van het RIVM nog steeds een waardig en passend afscheid te kunnen verzorgen. Zodra er iemand verkouden en/of grieperig is dan zullen wij helaas moeten besluiten de uitvaart te regelen zonder deze persoon en vindt het contact via de telefoon, app of per email plaats.