voorbespreking van een uitvaart

Het vooraf samen regelen van een afscheid, van een dierbare of jezelf, geeft rust en troost aan hen die achterblijven. De vragen en wensen nemen we samen door en helpen je om een aantal zaken eens rustig op een rijtje te zetten. Wij adviseren je over alle mogelijkheden en kunnen desgewenst alles op papier vastleggen.

Voor degenen die achterblijven is het fijn te weten wat de wensen voor het afscheid zijn. Je kan dit bespreken met je naasten maar ook in een persoonlijk, informeel gesprek met ons. Door de uitvaartwensen met ons te bespreken, weet je welk bedrag te reserveren voor het afscheid. Dat kan een hele geruststelling zijn. De uitvaartwensen kunnen natuurlijk tussentijds altijd aangepast worden.

Het is onze ervaring dat nabestaanden naast het verlies van een dierbare ook vaak extra onrust ervaren omdat men eigenlijk niet goed weet wat de wensen van de overledene waren. Leek dit voor het overlijden allemaal redelijk duidelijk, nu blijkt dat er toch een sterke behoefte te zijn om het afscheid in de geest van de overledene te doen. Dan is het fijn om te weten wat de wensen van de overledene waren.

Wij bieden je, vrijblijvend en kosteloos, de mogelijkheid om de uitvaartwensen met ons te bespreken en kunnen de eventuele vragen beantwoorden. Ook ervaar je of de uitvaartverzorger bij je past. Het is fijn om na het overlijden te ervaren dat de nabestaanden zich gesteund of begrepen voelen.

Voor alle vragen rondom de uitvaart of voor een vrijblijvend gesprek kun je bij ons terecht. We helpen je graag.
Bel voor een afspraak: 06-392 696 23 of mail; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

begrafenis of crematie

Het maken van een keus voor een begrafenis of crematie is een heel persoonlijke. Er zijn in het Westland zowel gemeentelijke als kerkelijke begraafplaatsen te vinden. Het kan voor nabestaanden fijn zijn en troost geven om de mogelijkheid te hebben het graf te bezoeken en een plek te hebben om te rouwen. De kosten voor begraven zijn, door het afkopen van het overhoud en grafrecht, over het algemeen hoger dan de kosten voor crematie.

De crematoria liggen buiten het Westland. De wet bepaalt dat de as na de crematie nog gedurende een maand bewaard dient te blijven in het crematorium. Pas daarna mag de as worden vrijgegeven. Nabestaanden kunnen dan zelf kiezen welke bestemming ze hieraan willen geven.

vastleggen van wensen

Wil je dat er tijdens de uitvaart wordt stilgestaan bij het overlijden en het gemis of wil je juist dat het leven gevierd moet worden dat geleefd is?
Misschien wil je begraven worden in het bos, opgebaard worden op een locatie van jouw keuze, onderweg naar het afscheid nog een keer langs je stamkroeg of sportclub of liever traditioneel. Praat erover met je naasten en met ons.

Het is in ieder geval wel verstandig om deze wensen vooraf vast te leggen. Dit geeft rust en troost aan hen die achterblijven. Een goed afscheid is een belangrijke stap in het verwerken van het verlies.

De keuze voor begraven of cremeren kan je vastleggen in een wilsbeschikking of eventueel tijdens een vrijblijvende voorbespreking waarin alle praktische zaken rondom de uitvaart aan bod komen. Ik kan je adviseren over alle mogelijkheden en kosten. Naast het praktische van het van te voren regelen van de uitvaart is het mijn ervaring dat er vaak mooie gesprekken uit voortkomen. Van mensen die dit al gedaan hebben, hoor ik, dat ze eventuele angsten onder ogen zijn gekomen en dat er ook zaken besproken worden die niet eerder of niet helemaal het daglicht hebben gezien. Er worden vaak zinnen uitgesproken waarvan men later zegt, wat ben ik dankbaar dat we dat nog bij leven hebben kunnen doen.

Wilsbeschikking

Wil je bij leven je uitvaartwensen kenbaar maken dan kan hier de wilsbeschikking gedownload en uitgeprint worden. Vul hier je uitvaartwensen op in. Voorzie het document van datum en plaatsnaam. Plaats je handtekening eronder. Bewaar dit document bij de verzekeringspapieren. Laat je naasten weten dat je een wilsbeschikking hebt ingevuld en waar je dit bewaart. Mocht je later nog iets willen veranderen, print dan gewoon een nieuwe wilsbeschikking uit.

Een testament

In een testament kan je de verdeling van de nalatenschap laten vastleggen. Hierin staat aangegeven wie recht heeft op het vermogen. Het testament kan afwijken van de standaard wettelijke regels.
Er kunnen bijvoorbeeld erfgenamen aangewezen of uitgesloten worden. Een testament wordt door een notaris opgemaakt en wordt ingeschreven in het Centraal Testamentenregister in Den Haag. Aan het opmaken van een testament zijn kosten verbonden. Heb je geen testament dan wordt het vermogen verdeeld volgens de wettelijke regels. Het testament zal vaak pas na de uitvaart geopend worden.

Een levenstestament

Een levenstestament regelt zaken die bij leven al gelden. In deze akte legt men persoonlijke wensen vast in het geval men niet meer in staat is tot zelfstandig handelen, door bijvoorbeeld een ongeluk of ziekte. In een levenstestament kunnen één of meerdere personen gevolmachtigd worden die de zaken regelen wanneer iemand wilsonbekwaam is geworden, waaronder de uitvaartwensen.

een uitvaartwensenboekje

Nadenken over je eigen uitvaart en praten over doodgaan zijn onderwerpen die we vaak liever mijden. Hierover praten met je partner of familie kan hen houvast geven.
Je wensen bij overlijden kunnen ook vastgelegd worden door het invullen van een wensenboekje. Dit boekje is gratis aan te vragen bij Jade Uitvaart. Heb je hulp nodig bij het invullen van het wensenboekje of wil je meer informatie dan kan je ons bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of op 06-392 696 23.

 

wel of geen uitvaartverzekering

Kapitaalverzekering

Deze verzekering keert het verzekerde geldbedrag uit aan de nabestaanden of als je dat fijner vindt direct aan de Jade Uitvaart via een akte van cessie. Het uitgekeerde bedrag wordt verrekend met de uiteindelijke factuur.         

Naturaverzekering

Een naturaverzekering keert geen geldbedrag uit maar levert een pakket aan diensten zoals in de polis staat vermeld. Veelal regelt de verzekeraar dat de uitvaart wordt verzorgt door een gecontracteerde uitvaartondernemer. Heb je wensen die niet op de polis staan vermeld dan moet je hiervoor bijbetalen. Wil je toch de uitvaart door Jade Uitvaart laten verzorgen dat kunnen wij bij de verzekeraar navragen wat de geldwaarde is van het pakket en welk bedrag er wordt uitgekeerd. Mochten er zaken niet duidelijk zijn dan mag je altijd met ons contact opnemen. We zoeken dit graag voor je uit.

Geen uitvaartverzekering?

Een uitvaartverzekering afsluiten is niet verplicht. Als je geen uitvaartverzekering hebt, is het wel belangrijk om geld te reserveren voor de uitvaart anders zadel je jouw nabestaanden op met de kosten van de uitvaart. Door je uitvaartwensen met ons te bespreken en het vastleggen van wensen weet je welk bedrag te reserveren voor het afscheid. Bel ons op 06-392 696 23 voor het maken van een afspraak. Of stuur een email met je contactgegevens naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan nemen wij contact met je op.