Vorige pagina

Wil je dat er tijdens de uitvaart wordt stilgestaan bij het overlijden en het gemis of wil je juist dat het leven gevierd moet worden dat geleefd is?
Misschien wil je begraven worden in het bos, opgebaard worden op een locatie van jouw keuze, onderweg naar het afscheid nog een keer langs je stamkroeg of sportclub of liever traditioneel. Praat erover met je naasten en met ons.

Het is in ieder geval wel verstandig om deze wensen vooraf vast te leggen. Dit geeft rust en troost aan hen die achterblijven. Een goed afscheid is een belangrijke stap in het verwerken van het verlies.

De keuze voor begraven of cremeren kan je vastleggen in een wilsbeschikking of eventueel tijdens een vrijblijvende voorbespreking waarin alle praktische zaken rondom de uitvaart aan bod komen. Ik kan je adviseren over alle mogelijkheden en kosten. Naast het praktische van het van te voren regelen van de uitvaart is het mijn ervaring dat er vaak mooie gesprekken uit voortkomen. Van mensen die dit al gedaan hebben, hoor ik, dat ze eventuele angsten onder ogen zijn gekomen en dat er ook zaken besproken worden die niet eerder of niet helemaal het daglicht hebben gezien. Er worden vaak zinnen uitgesproken waarvan men later zegt, wat ben ik dankbaar dat we dat nog bij leven hebben kunnen doen.

Wilsbeschikking

Wil je bij leven je uitvaartwensen kenbaar maken dan kan hier de wilsbeschikking gedownload en uitgeprint worden. Vul hier je uitvaartwensen op in. Voorzie het document van datum en plaatsnaam. Plaats je handtekening eronder. Bewaar dit document bij de verzekeringspapieren. Laat je naasten weten dat je een wilsbeschikking hebt ingevuld en waar je dit bewaart. Mocht je later nog iets willen veranderen, print dan gewoon een nieuwe wilsbeschikking uit.

Een testament

In een testament kan je de verdeling van de nalatenschap laten vastleggen. Hierin staat aangegeven wie recht heeft op het vermogen. Het testament kan afwijken van de standaard wettelijke regels.
Er kunnen bijvoorbeeld erfgenamen aangewezen of uitgesloten worden. Een testament wordt door een notaris opgemaakt en wordt ingeschreven in het Centraal Testamentenregister in Den Haag. Aan het opmaken van een testament zijn kosten verbonden. Heb je geen testament dan wordt het vermogen verdeeld volgens de wettelijke regels. Het testament zal vaak pas na de uitvaart geopend worden.

Een levenstestament

Een levenstestament regelt zaken die bij leven al gelden. In deze akte legt men persoonlijke wensen vast in het geval men niet meer in staat is tot zelfstandig handelen, door bijvoorbeeld een ongeluk of ziekte. In een levenstestament kunnen één of meerdere personen gevolmachtigd worden die de zaken regelen wanneer iemand wilsonbekwaam is geworden, waaronder de uitvaartwensen.